Una mica d’història

La Schola Cantorum Universitaria Barcinonensis fou fundada l'any 1942 pel mestre Antoni Pérez Moya dins de la Universitat de Barcelona. Durant una trentena d'anys dugué a terme una intensa activitat, primerament sota la direcció del seu fundador i després sota la dels mestres Ernest Cervera, Jeroni-Miquel Alsina i Francesc Bonastre, que la convertiren en una entitat emblemàtica.

Durant els anys setanta, no hi va haver activitat coral a la Universitat de Barcelona fins que als anys vuitanta començà un nou període en el que aparegué la Coral Universitària i després el Cor de la Universitat de Barcelona, fundat el 1989. Aquest últim, en un solemne acte en el que se celebrà el cinquanta aniversari de la fundació de la Schola Cantorum, rebé el testimoni de mans dels antics integrants de la formació. A principis de l'any 2002 i coincidint amb el seixantè aniversari, Carles Gumí, director del Cor de la Universitat de Barcelona, conjuntament amb altres cantaires refunden l'entitat com a cor de cambra amb l'objectiu de conrear la música antiga i la música religiosa de totes les èpoques.

Durant aquest temps ha actuat a diferents indrets de Catalunya i dins del Cicle de Música a la Universitat. També ha participat en les produccions simfònico-corals de l'Orquestra Universitat de Barcelona (OUB), de la que n'és cor col·laborador, interpretant obres com la «Missa en Do» de L. van Beethoven, la «Missa de la Coronació» de W.A. Mozart, el «Te Deum» de M.A. Charpentier, el «Te Deum» de F.J. Haydn, la cantata «Der Stern von Bethlehem» de J. Rheinberger, el «Oratorio de Noël» de C. Saint-Saëns, l'oratori «La Nit de Nadal» de J. Lamote de Grignon, el «Magnificat» de J. Rutter, la «Petite messe solennelle» de G. Rossini, la «Missa de Gloria» de G. Puccini, la segona simfonia «Lobgesang» de F. Mendelssohn, «Carmina Burana» de C. Orff, «Ein deutsches Requiem» de J. Brahms i la representació de l’opereta «Die Fledermaus» de J. Strauss.