El cançoner del Duc de Calàbria

04/06/2011

Vilancets a tres veus

XIII – Si n’os huviera mirado
XVIII – Vesame y abraçame
XXI – Alça la niña los oyos
XXIII – Soleta so jo ací
XXIV – Bella de vos

Vilancets a quatre veus

XXV – Ojos garços ha la niña
XXVI – Estas noches a tan largas
XXVII – Ay luna que reluzes
XXVIII – Vi los barcos, madre
XIX – Con qué la lavaré
XXX – Soy serranica
XXXI – Si te vas a bañar, Juanillo
XXXII – Serrana donde dormistes
XXXIII – Falanlan, falanlanlera
XXXV – Qué farem del pobre Joan
XXXVI – Teresica hermana