Polifonia andalusa i la música espiritual de Schütz

07/05/2009

L’escola andalusa de polifonia

Cristobal de Morales (ca.1500-1553)

Peccantem me quotidiae. Responsori de l’ofici de difunts
Dominus meus. Motet (Joan 20:28)

Francisco Guerrero (1528-1599)

Hi sunt quos retinens. Segon verset de l’himne Sanctorus meritis
Simile est regnum caelorum. Motet (Mateu 13:44-45-46)

Rodrigo de Ceballos (ca.1525/30-1581)

Dicebat Jesus. Motet per al primer diumenge de Passió (Joan 8:46)
Posuerunt super caput. Antífona de Divendres Sant

Juan Vasquez (ca.1500-ca.1560)

Ojos garços á la niña
Por vida de mis ojos

«Sonetos y villancicos a cuatro y cinco »(Sevilla,1560)

La ensalada

Mateu Flecha «el Vell» (1481-1553)

El Jubilate. Ensalada a cuatro

La música espiritual

Heinrich Schütz (1585-1672)

Lobt Gott mit Schall (salm 117)

Herr, wenn ich nur dich habe
Ist Gott für uns

(«Kleine geistliche Konzerte», vol. 2)

Deus misereatur (salm 67, 2)
Cantate Domino (salm 149, 1-3)
(«Cantiones sacrae», 1625)