Ocells i onomatopeies en la música del renaixement

29/06/2013

Un programa de concert amb obres del renaixement en les que els protagonistes són els animals.

   Capricciata e Contrapunto bestiale a la mente             A. Banchieri (1567-1634)

   The Nightingale, organ of delight                                 T. Weelkes (1576-16233)

   Il bianco e dolce cigno                                                   J. Arcadelt (1514-1557)

   Of all the birds                                                             J. Bartlet (fl. 1606-1610)      

   The Blackbird                                                               J. Mundy (c, 1555-1630)

   Der Kuckuck hat sich zu Tod gefalln                                J. Steffens (1560-1616)

   Le chant des oyseaux                                                 C. Janequin (c. 1485-1558)

   La Justa                                                            M. Fletxa “El Vell” (1481-1553)